Lemmen Leikit

Mistä rakkaus alkoi? Seksuaalineuvonta & Kasvatus

Erityisseksuaalineuvonta

Erityisseksuaalineuvonnassa ihminen kohdataan kokonaisuutena. Asiakasryhmiä voivat olla esimerkiksi mielenterveyskuntoutujat, liikuntarajoitteiset ja kehitysvammaiset,vanhukset / dementia-asiakkaat ja heidän omaisensa / hoitajansa.  

 

Kaikkien elämässä tapahtuu isoja ja pieniä muutoksia. Eteen saattaa tulla erilaisia kriisitilanteita. Seksuaalineuvonta tukee silloin yksilöä, pariskuntaa tai perhettä näissä haasteissa. Voit olla nuori, aikuinen tai jo kultaisilla vuosillasi ja sinulla saattaa herätä kysymyksiä seksuaalisuudesta tai sukupuoliasioista.  

 

Seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyviä kysymyksiä ja haasteita voi ilmetä esimerkiksi uskonnon, kulttuurin, iän, raskauden ja terveysasioiden yhteydessä.  

 

Seksuaalineuvontatyö on osittain kliinisen tiedon antamista / opastusta, sekä konkreettisen tuen antamista silloin kun asiakas sitä tarvitsee. Seksuaalineuvontatyössä lähdemme liikkeelle aina  ratkaisuhenkisesti. Teemme tarvittaessa yhteistyötä lääkärien, hoitohenkilökunnan, lastensuojelun ja muiden viranomaisten kanssa.  

 

Usein seksuaalineuvonta on lyhytkestoinen palvelu, koska sen tarkoitus on antaa ensisijaisesti faktatietoa ja käytännönläheistä apua. Mikäli neuvonnassa todetaan, että asiakas hyötyisi esimerkiksi lääkärin vastaanotosta tai seksuaaliterapiasta, suositellaan näitä asioita ja asiakkaalle tehdään suunnitelma siitä miten asian kanssa edetään.

.

 

Seksuaalikasvatustyö on opettamista

Seksuaalikasvattaminen pohjautuu opettamiseen monien erilaisten menetelmien avulla. Kouluissa voimme pitää seksuaalikasvatuksen tunteja eri aiheista. Seksuaalikasvatusta voidaan järjestää sellaiselle ammattihenkilöstölle, joka kohtaa seksuaali- ja sukupuoliasioita omassa työssään, kuten esimerkiksi opettajat, lääkärit, fysioterapeutit, poliisit, hoitotyötä tekevät, sosiaaliviranomaiset, papit, jne. Valmiita opintokokonaisuuksia löytyy tällä hetkellä Lemmen Leikeiltä peruskouluihin, vanhustyöntekijöille ja kehitysvammaisten hoitajille. Teen opintokokonaisuuksia aina räätälöidysti eri asiakkaille.

Kävijälaskuri hitwebcounter

Ota yhteyttä